Member Login

회원가입 정보찾기

이미지

Home>이벤트 >체험단후기

체험단후기 목록

how can i change korean language to…

페이지 정보

작성자 Rain 작성일16-07-15 23:02 조회1,956회 댓글18건

본문

how can i change korean language to english?
추천 0 신고 0
예전 댓글 더보기

댓글목록

 • 찬아사랑
 • 작성일
 • 회원이미지

Try using a Korean on the Naver translation

 • Rain
 • 작성일
 • 회원이미지

i cant copy the korean language here that's why i can't translate what you are commenting.

 • 인기녀
 • 작성일
 • 회원이미지

i guess there's no function to change language . if you want, i would ask to manager here

 • Rain
 • 작성일
 • 회원이미지

yes thank you

 • Rain
 • 작성일
 • 회원이미지

난 필리핀 에서 왔어요 .

 • 인기녀
 • 작성일
 • 회원이미지

it' my pleasure :) nice to meet you

 • 찬아사랑
 • 작성일
 • 회원이미지

Where do you live?

 • Rain
 • 작성일
 • 회원이미지

I'm from Philippines

 • Rain
 • 작성일
 • 회원이미지

guys please add me on facebook ?? Renalyn Gutierrez Abastillas

 • 찬아사랑
 • 작성일
 • 회원이미지

Ako gamit ang Google translation - (laughs)
~ Ang aksidenteng English So, ang mayroon kayo sa Pilipinas?

 • 찬아사랑
 • 작성일
 • 회원이미지

Kahit na ang translation ay mahusay na interpretasyon, hindi ko alam na rin ;; Cemal ibig sabihin alam mo kung ano? ^^

 • Rain
 • 작성일
 • 회원이미지

❤뭉시블리❤ 나는 제 2 언어로 영어 를 사용했다. 당신 은 영어로 번역 해주십시오.

 • Rain
 • 작성일
 • 회원이미지

영어로 당신의 번역 과 내가 한국어 에 내 변환합니다 그래서 우리는 서로 를 이해할 수있다.

 • 찬아사랑
 • 작성일
 • 회원이미지

Rather than South Korea, now, are you living in the Philippines?

 • Rain
 • 작성일
 • 회원이미지

나는 필리핀 순수한 입니다. 아직 모든 국가 에 갔다 하지 않았습니다. 하지만 난 언젠가 한국과 일본 여행 싶어요. ❤뭉시블리❤

크라잉베베 안드로이드 앱 크라잉베베 아이폰 앱
(주)이프아이 주소:대구시 수성구 만촌동 1330-73번지 2층메일:bebe@cryingbebe.com
대표:전준호사업자등록번호:502-86-34048개인정보책임관리자:정재효